skip to Main Content

Udviklingsplan Ballum, Randerup, Skast

Ballum, Randerup og Skast sogne er i gang med at udarbejde udviklingsplan, der skal sikre fælles retning for de mage små landsbyer i området. Dét har Hjortkjær bidraget med gennem en proces hvor alle gode kræfter har været inviteret til at være med i en udviklingsgruppe som har tilrettelagt et borgermøde. et utrolig velbesøgt borgermøde, hvor folk fra alle de små lokal samfund var med og gav deres input til hvad der skal fokuseres på i de næste år.

Back To Top