skip to Main Content

Fanø Varde LAG udviklingsplan

Fanø-Varde har få et en ny LAG udviklingsplan som Hjortkjær har været hovedrådgiver på. Vision for LAG Fanø-Varde er “Yngre, grønnere og aktive lokalsamfund i balance”.

Hjortkjær har sammen med kommunerne udarbejdet analyse af områdets muligheder og den SWOT der ligger til grund for vision, indsatsområder og mål. Input til analysen har bl.a været interview af centrale aktører om temaer vedrørende bosætning, erhvervsudvikling og grøn omstilling, samt gennemgang af  rapporter, statistisk mv. Hjortkjær har desuden forberedt, faciliteret og samlet op på workshops og møder med LAG bestyrelsen og borgerne i området og derefter udarbejdet den endelig strategi for området.

De valgte indsatsområder er:

1. Grønne lokalsamfund – iværksætteri & produktion, lokal energioptimering & transport
2. Bæredygtig og stedbunden turisme som gavner lokalsamfundet
3. Et godt hverdagsliv med fokus på unge og børnefamilier

Læs mere om analyse, SWOT, vision og indsatsområder her 

Udført for: LAG Fanø og Varde 
Sted: Fanø og Varde Kommuner
Projektperiode: 2022-2034

Back To Top