skip to Main Content

Hjortkjær er en lille rådgivningsvirksomhed med fokus på strategiudvikling indenfor by- og landdistriktsudvikling. Vi er særligt optagede af konsekvenserne af urbaniseringen, både i byerne og på landet. Derfor hjælper vi kommuner, organisationer og fonde med for eksempel at udarbejde strategier for levedygtige landsbyer, understøtte udviklingen af attraktive fælles rum i udsatte boligområder og inddrage lokalsamfund og interessenter i udviklingen af nye boligområder.


Camilla Hjortkjær
Indehaver og seniorrådgiver


22 55 19 54
camilla@hjortkjaerbyogland.dk
Camilla Hjortkjær

Jeg har mangeårig erfaring med projektledelse og ledelsesbetjening fra centraladministrationen og privat rådgivningsvirksomhed, særligt inden for landdistrikts- og bypolitik samt almene boliger. Siden maj 2019 har jeg drevet virksomheden ”Hjortkjær – strategisk rådgivning for by og land”, hvor jeg primært har udviklet metoder og udarbejdet analyser til kommuner om strategisk landsbyplanlægning.

Før jeg startede Hjortkjær, var jeg to år i et mindre konsulenthus med arbejdsområder inden for bystrategisk rådgivning af fonde, pensionskasser og private bygherrer om blandt andet udsatte boligområder, campusliv og udvikling af nye by- og boligområder.

Jeg har desuden arbejdet over 10 år i centraladministrationen i blandt andet Erhvervsministeriet og By- og Boligministeriet, hvor jeg har beskæftiget mig med politik og rammevilkår inden for både by- og landdistriktsudvikling.


Louise von Müllen
Seniorrådgiver


24 89 04 25
louise@hjortkjaerbyogland.dk
Louise Von Müllen

Jeg har i mere end 10 år arbejdet i krydsfeltet mellem fysisk og strategisk byudvikling, hvor jeg har arbejdet med projekt- og procesrådgivning for både private og offentlige bygherrer. I perioden 2012-2017 opbyggede og drev jeg rådgivningsvirksomheden 12byer ApS, der var særligt specialiseret i civilsamfundsudvikling, strategiske samarbejder og brugeranalyser. Efterfølgende har jeg arbejdet i et mindre konsulenthus, hvor jeg har videreudviklet mine rådgivningskompetencer inden for det bystrategiske område. Det betyder, at jeg udover at have fokus et stærkt analytisk blik på byers udvikling er jeg også i høj grad optaget af organisatoriske perspektiver, herunder etablering af partnerskaber og udviklende samarbejdsrelationer.

Som seniorrådgiver i Hjortkjær har jeg blandt andet arbejdet med formulering af metodedesign til og gennemførelsen af projektet ’Landsbyanalyser til grundlag for strategisk planlægning”, som har til formål at omsætte planlovens nye lovkrav om strategisk stillingtagen til landsbyer i hele landet.


Louise Skov
Freelance konsulent


25 39 07 21
Louise Skov

Jeg er uddannet sociolog og har gennem både uddannelse og arbejde i forskellige mindre rådgivningsvirksomheder fået en bred forståelse for byudvikling, bosætningsmønstre, udsatte boligområder samt socialt liv, fællesskaber og hverdagsliv i byen. Gennemgående for mit arbejde er en åben og nysgerrig tilgang til projekter, mennesker og steder.

Som sociolog har jeg solide metode- og analysekompetencer og har især brugt metoder som interviews, feltarbejde, digitale spørgeskemaer, kortlægninger og observation. Tidligere har jeg arbejdet med udviklingen af udsatte boligområder, brugen af midlertidige byrum, brugeranalyser og hvordan fysiske renoveringer har betydning for social adfærd i byrum.

Som freelance konsulent i Hjortkjær har jeg primært arbejdet med vidensindsamling, analyser og evalueringer af Fælles Rum og By i Balance, som begge har til formål at indsamle viden og erfaringer til fremtidige kampagner og puljer.

Back To Top