skip to Main Content

Hjortkjær er en lille rådgivningsvirksomhed med fokus på strategiudvikling indenfor det fysiske miljø. Hjortkjær hjælper kommuner, organisationer og fonde med at udarbejde strategier for levedygtige landsbyer, campusområder, understøtte udviklingen af attraktive fælles rum i udsatte boligområder og inddrage lokalsamfund og interessenter i udviklingen af nye boligområder.


Hjortkjær
Strategisk rådgivning for By og land

Hjortkjær guider og rådgiver kommuner, landsbyer, universiteter og organisationer gennem alle faser af strategiprocesser, især i forbindelse med udviklingen af fysiske miljøer såsom landsbyer, campusområder, udsatte boligområder og rekreative områder.

Hos Hjortkjær hjælper vi kommuner, organisationer og fonde med at realisere deres strategiske potentiale, mobilisere kræfter og sikre handling og effekt. Vi vægter det faglige grundlag højt og arbejder analytisk og systematisk med viden og indsigter.

Fra overordnede strategiske planer, der udfolder en vision, til konkrete handlingsplaner, der fører til forandring, arbejder vi gennemtænkt og effektivt. Vores tilgang omfatter projektprocesser, analyser, workshops, borgermøder og udarbejdelse af strategier og planer.

I Hjortkjær tilknytter vi et netværk af freelancere, projektmedarbejdere og andre rådgivningsvirksomheder til vores projekter, hvilket sikrer en fleksibel model, der altid samler de rette kompetencer og sammensætter et stærkt team uden at gå på kompromis med omkostningerne.


Camilla Hjortkjær
Indehaver og seniorrådgiver


22 55 19 54
camilla@hjortkjaerbyogland.dk
Camilla Hjortkjær

Jeg har arbejdet med politik og strategiudvikling hele mit arbejdsliv primært i forbindelse med by- og regional udvikling.

Med fire år i den regionale forvaltning og tolv år i centraladministrationen, herunder Erhvervsministeriet og By- og Boligministeriet, har jeg opnået en omfattende erfaring.

Derudover har jeg de seneste fire år har jeg drevet min egen virksomhed og rådgivet fonde, kommuner, landsbyer, universiteter og organisationer. På statsligt niveau har jeg ledet strategiske processer om lovgivning, redegørelser, puljer og politiske aftaler. Som privat rådgiver har jeg arbejdet med at udmønte og fortolke national lovgivning i en lokal kontekst, udarbejdet strategier, analyser og evalueringer for kommuner, foreninger og fonde.

Mit fokus på landsbyer har involveret mobilisering af lokale kræfter og udvikling af realistiske udviklingsplaner i samarbejde med frivillige. I samarbejde med flere universiteter har jeg oversat overordnede strategiske visioner til parametre og retningslinjer i campusplanlægning.

Min rådgivning er holistisk, baseret på dyb indsigt fra mange beslutningsniveauer og kombinerer viden og erfaring med målrettet tilpasning til den konkrete opgave. Jeg stræber efter at skabe bæredygtig forandring gennem strategisk tænkning, med en analytisk, metodisk og vidensbaseret tilgang samt åbenhed for nye tilgange og indsigter.

Camilla Hjortkjær CV

2019 – nu
Hjortkjær – strategisk rådgivning for by og land, indehaver og seniorrådgiver

2017 – 2019
Hauxner, Seniorrådgiver

2015 – 2017
Erhvervsministeriet, chefkonsulent i kontor for planlov og landdistriktsudvikling

2011 – 2015
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, chefkonsulent og souschef i bypolitisk kontor

2005 – 2011
Integrationsministeriet, specialkonsulent

2002 – 2004
Hovedstadens Udviklingsråd, sektionschef for direktionssekretariatet

2001 – 2002
Vestsjællands Amt, international medarbejder i Erhvervs- og uddannelsessekretariatet

2000 – 2001
Amtsrådsforeningen, fuldmægtig i Udlands- og erhvervskontoret

1994 – 2000
Cand.scient.adm., Roskilde Universitetscenter, Institut for offentlig administration

Back To Top