skip to Main Content

Hjortkjær er en lille rådgivningsvirksomhed med fokus på strategiudvikling indenfor det fysiske miljø. Hjortkjær hjælper kommuner, organisationer og fonde med at udarbejde strategier for levedygtige landsbyer, campusområder, understøtte udviklingen af attraktive fælles rum i udsatte boligområder og inddrage lokalsamfund og interessenter i udviklingen af nye boligområder.


Camilla Hjortkjær
Indehaver og seniorrådgiver


22 55 19 54
camilla@hjortkjaerbyogland.dk
Camilla Hjortkjær

Jeg har mangeårig erfaring med strategiudvikling og ledelsesrådgivning  fra centraladministrationen og privat rådgivningsvirksomhed. Jeg har siden 2019 drevet min egen virksomhed og har desuden arbejdet over 10 år i centraladministrationen i blandt andet Erhvervsministeriet og By- og Boligministeriet, hvor jeg har beskæftiget mig med politik og rammevilkår inden for både by- og landdistriktsudvikling.

Jeg yder strategisk rådgivning til kommuner, fonde, pensionskasser, universiteter,  og landsbyer om det fysiske miljø – fælleshuse, udeområder, signaturbygninger, skovstier og sammenhængen mellem. Hvordan kan det fysiske miljø være med til at understøtte de visioner, der er for en kommune, en by, et universitet eller en organisation?

Hvordan kan et campus understøtte et universiteters visioner indenfor de gældende rammer? Hvordan kan  landsbylivet i fremsynede gode fysiske rammer sikre levedygtige en landsbys overlevelse?

Jeg arbejder tæt sammen med både embedsmænd, politikere og borgere om at finde ind til den langsigtede vision og derefter lægge en strategi for vejen derhen.

Back To Top