skip to Main Content
CBS strategisk campusplan

CBS – Strategisk Campusplan

Hjortkjær har været rådgiver for CBS på udviklingen af en strategisk campusplan.  Den strategiske campusplan sætter retning for den fremtidige udvikling af CBS Campus – Hvordan kan det fysiske miljø være med til at realisere CBS´ strategiske mål?

Planen rammesætter campusudviklingen over et længere perspektiv, hovedgreb for campus og vejledende principper for byggeri og transformation af eksisterende campus.

Den beskriver fem strategisk mål vedrørende: ”Samfund, Kompetencer, Livslang læring, Diversitet og Trivsel”. Desuden angives tre principper for den fysiske udfoldelse: ”Bæredygtigt, Samlet og Profileret.”

CBS strategisk campusplan

Back To Top