skip to Main Content

Ydelser

Analyse

Baggrundsanalyser med data og viden som grundlag. Fokus er på det strategiske element og på projektets muligheder for implementering.

Vi indhenter fx geografiske og demografiske data, viden om lovgrundlag og information om metoder.

Strategi

Overordnede strategier og konkrete handlingsplaner.

Strategiudvikling hvor viden og analyse skal indgå i en realistisk politisk og økonomisk kontekst.

Vi hjælper med at skære ind til ambitiøse men også realistiske mål.

Interessentafdækning

Interessentanalyser der understøtter, at strategier, mål og planer kan blive til realitet.

Vi involverer borgere, erhvervsliv, myndigheder og politikere i de dele af processerne, hvor det er muligt og relevant.

Evalueringer

Evalueringer der hjælper organisationer og virksomheder med at vurdere deres indsatser og blive bedre af det.

Vi ser tilbage på intentionen og målet med projektet og er samtidig opmærksomme på de ændringer, der er sket undervejs, inden vi formulerer en evaluerings temaer og undersøgelsesspørgsmål.

Puljer og kampagner

Udvikling og styring af pulje og kampagner. Vores rådgivning kan rumme forskellige elementer såsom støtte til projekter, analyser, netværk og kommunikation.

Vi gennemfører calls efter projekter, bidrager til at vurdere projekter, skaber ny viden, etablerer netværk og kommunikerer viden, erfaringer og budskaber.

“Alle vores analyser bygger på grundig research og mange års erfaring”

Camilla Hjortkjær

Back To Top