skip to Main Content

Lokalstrategier for 5 landsbyer – Sdr. Nissum, Tvis, Borbjerg-Hvam, Skave og Bur

Sdr. Nissum, Tvis, Borbjerg-Hvam, Skave og Bur – de første fem landsbyer i Holstebro Kommune, der er gået i gang med at udarbejde lokalstrategier. Landsbyerne er forskellige i størrelse, beliggenhed og civilsamfundsstyrke. Fælles for dem er, at de rigtig gerne vil udvikle en langsigtet strategi for deres område, men kommunens og civilsamfundets rolle kan være forskellig afhængig af landsbyen egen udviklingskapacitet.

Møderne har resulteret i både nedsættelse af en udviklingsgruppe for hver landsby, undergrupper til at støtte med specialinteresser og viden samt en SWOT til at starte det første strategiudkast op på.

Ydelsen: Hjortkjær har tilrettelagt og gennemført opstartsmøderne med de fem landsbyer.  Programmer og facilitering er udviklet i samarbejde med landsbyerne og Holstebro Kommune, så både de lokale visioner og kommunens strategisk linje har fået en tydelig plads. Desuden står Hjortkjær for løbende sparring og opfølgning med landsbyerne i opstartsfasen.

Udført for: Holstebro Kommune
Sted: Sdr. Nissum, Tvis, Skave, Borbjerg-Hvam og Bur
Projektperiode: 2021

Back To Top