skip to Main Content

Længe leve landsbyerne

Hjortkjær har for Realdania udarbejdet metodepublikationen ”Længe leve landsbyerne – en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer” i samarbejde med Urland Aps.

Baggrunden for metoden er nye lovkrav, der betyder at det siden 1. juli 2019 har været et krav, at kommunerne i forbindelse med kommuneplanlægningen skal arbejde med strategisk planlægning for landsbyer.

Metoden er baseret på en kortlægning af civilsamfundet i landsbyerne samt på geografiske og demografiske forhold. I kortlægningerne indgår data om afstand til skoler, dagligvareindkøb, arbejdsmarked, boligpriser, demografi samt om styrken på hver landsbys civilsamfund. De mange informationer analyseres og lægges sammen til ét kort, som viser landsbyerne i forskellige grupper, hvor hver grupper har nogle af de samme udfordringer og muligheder.

På den baggrund kan der udarbejdes en strategi, hvor der opstilles målsætninger, delmål og virkemidler for landsbygrupperne.

Metoden er udviklet i samarbejde med Vejen, Holstebro og Norddjurs kommuner.

Udført for: Realdania
I samarbejde med: Urland Aps
Projektperiode: 2019-2020

Back To Top