skip to Main Content
Strategiske landsbyanalyser udarbejdet af af Hjortkjær

Strategiske landsbyanalyser for Norddjurs, Vejen og Holstebro kommuner

Med projektet “Landsbyanalyser til grundlag for strategisk planlægning for landsbyer” understøttes kommunernes arbejde med at udvikle deres landsbyer strategisk.

Gennem et konkret samarbejde med Norddjurs, Holstebro og Vejen kommuner er der udviklet metoder til geografisk og demografisk kortlægning og til kortlægning af landsbyers civilsamfundsstyrke samt til, hvordan analyserne kan medvirke til at give en samlet retning for den kommende landsbyudvikling i kommunerne. Det er Realdania der står bag initiativet.

Der er udarbejdet en konkret “Landsbyanalyse til grundlag for strategisk planlægning for landsbyer” til hver kommune. Landsbyanalyserne indgår nu i den politiske proces i kommunerne m.h.p. en strategisk stillingtagen i forbindelse med den kommende kommuneplan 2021.

På baggrund af metodeudviklingen og de konkrete analyser, vil der blive udarbejdet en opsamling der beskriver metoderne, som kan benyttes af landets øvrige kommuner.

Baggrunden for landsbyanalyserne er blandt andet, at Folketinget i december 2018 vedtog “Lov om ændring af lov om planlægning (strategisk planlægning for landsbyer)”, som trådte i kraft den 1. januar 2019.

Læs mere på Realdania hjemmeside https://realdania.dk/projekter/strategisk-planlaegning-for-landsbyer

Ydelsen: Hjortkjær har været hovedrådgiver på opgaven og har samarbejdet med kommunerne om at udvikle nye metoder til grundlag for strategisk planlægning for landsbyer. Hjortkjær har sammen med Urland gennemført analyserne og er på den baggrund kommet med anbefalinger til det kommende strategiske arbejde med landsbyerne i kommunerne.

Udført for: Realdania
I samarbejde med: Urland Aps
Projektperiode: 2019-2020

Back To Top