skip to Main Content

Kortlægning af civilsamfundsstyrke

Sammen med landsbyer i Lolland og Holstebro Kommune og på baggrund af en metode udarbejdet for Realdania har Hjortkjær, udviklet en ny udgave af civilsamfundskortlægningen.

På baggrund af et spørgeskema udfyldt af landsbyerne selv analyseres og kategoriseres deres civilsamfundstyrke. Det giver indblik i landsbyens egen udviklingskapacitet og evne til selv at løfte en udvikling af landsbyen.

Kortlægningen og kategoriseringen drøftes med både kommune og landsby med henblik på for eksempel at igangsætte en samlet civilsamfundsindsats for flere landsbyer eller for enkelte.

Ydelsen: Hjortkjær har videreudviklet metoden til civilsamfundskortlægning på baggrund af metoden i “Længe leve landsbyerne”

Projektperiode: 2021

Back To Top