skip to Main Content
Fuglse byplanlægning civilsamfund

Civilsamfundskortlægning for Lolland Kommune

Hjortkjær har for Lolland Kommune gennemført en civilsamfundskortlægning af kommunens landsbyer med op til 1000 indbyggere.

Landsbyerne har svaret på spørgsmål om deres fællesskab, faciliteter, kompetencer og strategier. På den baggrund har vi udarbejdet et landsbyportræt til hver landsby samt en samlet analyse til Lolland Kommune.

Vi har for Lolland desuden tilføjet spørgsmål til landsbyerne om hvilke muligheder og udfordringer de ser ved et et kommende klyngesamarbejde med andre landsbyer. Det har vi brugt som input til de første klyngemøder i kommunen, hvor der er blevet dannet styregrupper, der lokalt nu skal stå i spidsen for klyngesamarbejdet.

Ydelsen: Hjortkjær har skræddersyet en proces, spørgeskema og rapportformat til kommunens arbejde med strategisk landsbyudvikling med fokus på civilsamfundsstyrke.

Udført for: Lolland Kommune
Sted: Lolland Kommuen
Projektperiode: 2021

Back To Top