skip to Main Content
Hjortkjær strategisk rådgivning for by og land

Puljesekretariat for Fælles Rum

Fælles Rum er en kampagne, der har til formål at støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder. Formålet er at bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne ved at skabe nye mødesteder, der åbner boligområderne op i forhold til den omkringliggende by gennem fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Det er Realdania og Lokale og Anlægsfonden, der er  gået sammen om puljen.

Kommuner, boligorganisationer og foreninger har kunnet søge støtte til at udvikle et fysisk projekt. Der blev i efteråret 2018 udvalgt 15 projekter til at modtage udviklingsstøtte på op til 300.000 kr. I januar 2020 blev fire af projekterne udvalgt til at modtage realiseringsstøtte på ca. 5 mio kr. til hvert projekt.

Ydelsen: Hjortkjær har været puljesekretariat for Realdania og Lokale og Anlægsfonden og har bl.a. medvirket til at udvikle og udarbejde konceptet for puljen Fælles Rum samt udviklet og faciliteret netværksmøder for kommuner, boligselskaber og foreningerne bag udviklingsprojekterne.

Udført for: Lokale og Anlægsfonden og Realdania
Projektperiode: 2019-2020

Back To Top