skip to Main Content
Hjortkjær strategisk byudvikling udsatte boligområder

Evaluering af By i balance

Mod slutningen af Realdanias kampagne By i balance ønskede Realdania at evaluere Forandringsudvalget, der var del af kampagnen fra 2016-2019. Forandringsudvalget fungerede som kampagnens overordnede sparringspartner i hele kampagneperioden. Udvalget bestod primært af personer fra offentlige organisationer med indsigt i de overordnede rammevilkår for udsatte boligområder.

Minievalueringen undersøgte Forandringsudvalgets medlemmers udbytte af at deltage i udvalget, samt hvilken forandring udvalget har været med til at skabe for tilgangen til arbejdet med udsatte boligområder.

Ydelsen: Hjortkjær foretog evalueringen, der bestod af kvalitative interviews med alle udvalgets medlemmer, en analyse af interviewene samt en samlet rapport med anbefalinger til det videre arbejde.

Foto: Leif Tuxen / Realdania

Udført for: Realdania
Projektperiode: 2019

Back To Top