skip to Main Content

Rådgivning om ejendomsudvikling på campus

Hjortkjær har ydet rådgivning til DTU om ejendomsudvikling på campus. Hjortkjær har undersøgt hvilke muligheder det giver og hvilke udfordringer der opstår, når virksomheder etablerer sig på et universitetscampus. Samt set på internationale erfaringer fra andre universiteter og forskning på området.

Ydelsen: Hjortkjær har indhentet, analyseret og formidlet viden og processer samt tilrettelagt workshops og møder

Udført for: DTU Campus Service
Projektperiode: 2020-2021

Back To Top