skip to Main Content

Projekter

CBS Strategisk Campusplan

CBS – Strategisk Campusplan

CBS - Strategisk Campusplan Hjortkjær har været rådgiver for CBS på udviklingen af en strategisk campusplan.  Den strategiske campusplan sætter retning for den fremtidige udvikling af CBS Campus - Hvordan kan det fysiske miljø være med til at realisere CBS´ strategiske mål? Planen rammesætter campusudviklingen over et længere perspektiv, hovedgreb for campus og vejledende principper for byggeri og transformation af eksisterende…

Mere info
DAC-Strategisk-Byledelse-hjortkjaer

DAC podcast om strategisk forskelsbehandling 

DAC podcast om strategisk forskelsbehandling DAC: "Man skal turde at gøre forskel. Forskellige byer og landsbyer har forskelligt potentiale. Men hvordan kan man som kommune arbejde strategisk med forskelsbehandling af kommunens byer og landsbyer? Hvilke redskaber, processer og kompetencer kræver det – og hvordan bliver det mødt i landsbyerne og blandt borgerne, når der forskelsbehandles? Vi har talt med ekspertrådgiver…

Mere info

MorgenDac: Kan man lukke en landsby?

MorgenDac: Kan man lukke en landsby Det var spørgsmålet som MorgenDac’s Lars Fjendbo Møller havde inviteret Thomas Knudsen, kommunaldirektør i Lolland Kommune, og mig til at drøfte i. Det kom der en spændende debat ud af. Hvis hverken stat eller kommune gør noget målrettet for de landsbyer, der ligger længst fra det meste og som får færre og færre funktioner og indbyggere,…

Mere info

Rådgivning om ejendomsudvikling på campus

Rådgivning om ejendomsudvikling på campus Hjortkjær har ydet rådgivning til DTU om ejendomsudvikling på campus. Hjortkjær har undersøgt hvilke muligheder det giver og hvilke udfordringer der opstår, når virksomheder etablerer sig på et universitetscampus. Samt set på internationale erfaringer fra andre universiteter og forskning på området. Ydelsen: Hjortkjær har indhentet, analyseret og formidlet viden og processer samt tilrettelagt workshops og…

Mere info
Panel For Landsbyprisen-hjortkjaer Strategi By Og Land

Hjortkjær i fagpanel for Region Midts landsbypris 2021

Hjortkjær i fagpanel for Region Midts landsbypris 2021. 2022 og 2023 Camilla Hjortkjær er en del af Region Midts fagpanel der indstiller til Regionsrådet, hvilken landsby der hvert år skal modtage Årets landsbypris. Panelet vurderer først landsbyerne på baggrund af de indkomne ansøgninger og efterfølgende præsenterer de bedste deres landsby ved et møde i Viborg. Deltagelse i panelet er et…

Mere info
Fuglse Byplanlægning Civilsamfund

Civilsamfundskortlægning med klyngefokus i Lolland Kommune

Civilsamfundskortlægning for Lolland Kommune Hjortkjær har for Lolland Kommune gennemført en civilsamfundskortlægning af kommunens landsbyer med op til 1000 indbyggere. Landsbyerne har svaret på spørgsmål om deres fællesskab, faciliteter, kompetencer og strategier. På den baggrund har vi udarbejdet et landsbyportræt til hver landsby samt en samlet analyse til Lolland Kommune. Vi har for Lolland desuden tilføjet spørgsmål til landsbyerne om…

Mere info

Kortlægning af civilsamfundsstyrke

Kortlægning af civilsamfundsstyrke Sammen med landsbyer i Lolland og Holstebro Kommune og på baggrund af en metode udarbejdet for Realdania har Hjortkjær, udviklet en ny udgave af civilsamfundskortlægningen. På baggrund af et spørgeskema udfyldt af landsbyerne selv analyseres og kategoriseres deres civilsamfundstyrke. Det giver indblik i landsbyens egen udviklingskapacitet og evne til selv at løfte en udvikling af landsbyen. Kortlægningen…

Mere info
Metode Strategi Planlægning Landsbyer Hjortkjær Byplanlægning

Metodebidrag til vejledning om strategisk landsbyplanlægning

Metodebidrag til vejledning om strategisk landsbyplanlægning Hjortkjær har udviklet en metode til brug for strategisk landsbyplanlægning for Realdania i juni 2020. Metoden bruges som eksempel i Bolig- og planstyrelsens udkast til vejledning om strategisk landsbyplanlægning. Metode indebærer en kortlægning af geografi, demografi og civilsamfundsstyrke. Læs mere her Metode er siden videreudviklet - læs mere her. Udført for: Realdania og Plan-…

Mere info
Lokalstrategi-landsbyer-byplanlægning-borgerinddragelse-borgermøde

Lokalstrategier for 5 landsbyer – Sdr. Nissum, Tvis, Borbjerg-Hvam, Skave og Bur

Lokalstrategier for 5 landsbyer - Sdr. Nissum, Tvis, Borbjerg-Hvam, Skave og Bur Sdr. Nissum, Tvis, Borbjerg-Hvam, Skave og Bur - de første fem landsbyer i Holstebro Kommune, der er gået i gang med at udarbejde lokalstrategier. Landsbyerne er forskellige i størrelse, beliggenhed og civilsamfundsstyrke. Fælles for dem er, at de rigtig gerne vil udvikle en langsigtet strategi for deres område,…

Mere info

Længe leve landsbyerne

Længe leve landsbyerne Hjortkjær har for Realdania udarbejdet metodepublikationen ”Længe leve landsbyerne - en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer” i samarbejde med Urland Aps. Baggrunden for metoden er nye lovkrav, der betyder at det siden 1. juli 2019 har været et krav, at kommunerne i forbindelse med kommuneplanlægningen skal arbejde med strategisk planlægning for landsbyer. Metoden er baseret…

Mere info
Landsbyanalyser Til Grundlag For Strategisk Planlægning

Strategiske landsbyanalyser på kommuneniveau

Strategiske landsbyanalyser for Norddjurs, Vejen og Holstebro kommuner Med projektet "Landsbyanalyser til grundlag for strategisk planlægning for landsbyer" understøttes kommunernes arbejde med at udvikle deres landsbyer strategisk. Gennem et konkret samarbejde med Norddjurs, Holstebro og Vejen kommuner er der udviklet metoder til geografisk og demografisk kortlægning og til kortlægning af landsbyers civilsamfundsstyrke samt til, hvordan analyserne kan medvirke til at…

Mere info
Evaluering Fælles Rum

Evaluering af puljen Fælles Rum for udsatte boligområder

Evaluering af puljen Fælles Rum Lokale og Anlægsfonden og Realdania evaluerer kampagnen Fælles Rum. Fælles Rum er en kampagne, der har til formål at støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder. Udviklingsfasen blev afsluttet i december 2019 og fire projekter er udvalgt til at gå videre i realiseringsfasen. Fondene vil gerne evaluere, hvordan kampagnens udviklingsfase har fungeret for ansøgerne,…

Mere info
Hjortkjær Strategisk Rådgivning For By Og Land

Puljesekretariat Fælles Rum

Puljesekretariat for Fælles Rum Fælles Rum er en kampagne, der har til formål at støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder. Formålet er at bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne ved at skabe nye mødesteder, der åbner boligområderne op i forhold til den omkringliggende by gennem fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Det er Realdania og…

Mere info
Hjortkjær Strategisk Byudvikling Udsatte Boligområder

Evaluering af By i balance

Evaluering af By i balance Mod slutningen af Realdanias kampagne By i balance ønskede Realdania at evaluere Forandringsudvalget, der var del af kampagnen fra 2016-2019. Forandringsudvalget fungerede som kampagnens overordnede sparringspartner i hele kampagneperioden. Udvalget bestod primært af personer fra offentlige organisationer med indsigt i de overordnede rammevilkår for udsatte boligområder. Minievalueringen undersøgte Forandringsudvalgets medlemmers udbytte af at deltage i…

Mere info
Back To Top