skip to Main Content

Projekter

Længe leve landsbyerne

Længe leve landsbyerne Hjortkjær har for Realdania udarbejdet metodepublikationen ”Længe leve landsbyerne - en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer” i samarbejde med Urland Aps. Baggrunden for metoden er nye lovkrav, der betyder at det siden 1. juli 2019 har været et krav, at kommunerne i forbindelse med kommuneplanlægningen skal arbejde med strategisk planlægning for landsbyer. Metoden er baseret…

Mere info
Landsbyanalyser Til Grundlag For Strategisk Planlægning

Strategiske landsbyanalyser

Strategiske landsbyanalyser for Norddjurs, Vejen og Holstebro kommuner Med projektet "Landsbyanalyser til grundlag for strategisk planlægning for landsbyer" understøttes kommunernes arbejde med at udvikle deres landsbyer strategisk. Gennem et konkret samarbejde med Norddjurs, Holstebro og Vejen kommuner er der udviklet metoder til geografisk og demografisk kortlægning og til kortlægning af landsbyers civilsamfundsstyrke samt til, hvordan analyserne kan medvirke til at…

Mere info
Evaluering Fælles Rum

Evaluering af puljen Fælles Rum

Evaluering af puljen Fælles Rum Lokale og Anlægsfonden og Realdania evaluerer kampagnen Fælles Rum. Fælles Rum er en kampagne, der har til formål at støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder. Udviklingsfasen blev afsluttet i december 2019 og fire projekter er udvalgt til at gå videre i realiseringsfasen. Fondene vil gerne evaluere, hvordan kampagnens udviklingsfase har fungeret for ansøgerne,…

Mere info
Hjortkjær Strategisk Rådgivning For By Og Land

Puljesekretariat Fælles Rum

Puljesekretariat for Fælles Rum Fælles Rum er en kampagne, der har til formål at støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder. Formålet er at bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne ved at skabe nye mødesteder, der åbner boligområderne op i forhold til den omkringliggende by gennem fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Det er Realdania og…

Mere info
Hjortkjær Strategisk Byudvikling Udsatte Boligområder

Evaluering af By i balance

Evaluering af By i balance Mod slutningen af Realdanias kampagne By i balance ønskede Realdania at evaluere Forandringsudvalget, der var del af kampagnen fra 2016-2019. Forandringsudvalget fungerede som kampagnens overordnede sparringspartner i hele kampagneperioden. Udvalget bestod primært af personer fra offentlige organisationer med indsigt i de overordnede rammevilkår for udsatte boligområder. Minievalueringen undersøgte Forandringsudvalgets medlemmers udbytte af at deltage i…

Mere info
Back To Top